MENU
  • “Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.” – Spreuken

  • “Wijzer: Het leven is mooi maar niet altijd gemakkelijk. Daarom geven wij levenslessen van grote wijzen door.”

  • “Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen” – Nelson Mandela

  • “Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven, zijn de dingen moeilijk” – Seneca

  • “Wijzer: Alles wat je wél over het leven moet weten maar nooit hebt geleerd.”

BLOG: Geslaagd zonder diploma, kan dat?


Dochters en zonen willen graag aan de verwachtingen van hun vader en moeder voldoen. Vaak zo graag, dat diezelfde verwachtingen worden doorgegeven aan hun eigen kinderen. Niks mis mee, wanneer de uitwerking van die verwachtingen passend zijn bij hun persoonlijkheid. Dan is het zelfs mooi. Helaas is het vaak niet duidelijk waarop het ‘doorgeefsysteem’ van generatie op generatie is gebaseerd.
Die (vaak onuitgesproken) verwachting zou je een legaat kunnen noemen. Iets wat je erft, al is het geen geld of materie. Geld of materie kun je aannemen of weigeren. Misschien verrassend, maar dat kan óók met verwachtingen. Juist omdat het geen materie is kun je verwachtingen wijzigen, ombuigen, reconstrueren en daarmee passend maken voor jezelf en je kinderen. Sterker nog, je bent moreel/ethisch verplicht je eigen leven op de een of andere manier in overeenstemming te brengen door de legaten die je hebt geërfd constructief te bewerken, zodat ze passend zijn binnen je huidige (probleem)situatie. Wanneer je dat niet doet kan het voor de volgende generatie een delegaat worden.

Uit mijn praktijk

Jannie belt mij op. Zij is de moeder van Marjan die al een aantal keren bij mij is geweest. Jannie is boos op mij. Ik heb in de laatste sessie Marjan ter overweging gegeven of ze van zichzelf mag gaan doen wat echt bij haar past. En, hoe ze dit met haar ouders bespreekbaar kan maken. Marjan heeft ons gesprek gedeeld met haar zus. Deze zus heeft het doorverteld aan hun moeder Jannie. Omdat Jannie zo van streek ik bied ik haar aan te komen praten. We maken een afspraak (op mijn kosten).
Jannie komt uit een gezin van zes kinderen. Ze is de oudste en enige dochter. Haar moeder nam haar vaak in vertrouwen. Tijdens het naai- en verstelwerk deelde ze haar problemen al op jonge leeftijd met Jannie. Jannie kreeg erkenning op haar hulpvaardigheid en luisterend oor. Hierdoor deed ze meer en meer haar best om het haar moeder naar de zin te maken. Bijvoorbeeld door huishoudelijk en vrouwelijk te zijn. Zo werd ze speciaal voor haar moeder. Haar vader was afwezig of aan het werk, hij sprak alleen met zijn zonen. Jannie heeft de dochters die haar moeder niet heeft gekregen. Samen dromen ze over deze dochters en de dochters die zij weer zullen voortbrengen. Alleen, nu laat Marjan de droom van haar moeder en oma mogelijk uiteenspatten…

Mijn analyse

Jannie is een goede dochter wanneer haar dochters de vrouwen worden zoals Jannie’s moeder deze graag ziet. In dat geval zijn zowel Jannie als haar moeder in hun eigen ogen ‘geslaagde moeders’. Deze uitkomst geeft zin aan hun bestaan. Zo kunnen ze verdragen dat zij, vanwege het moederschap, niet alles hebben gedaan wat ze hadden willen doen. Marjan is degene die dit delegaat kan gaan ombuigen naar iets nieuws en constructiefs in dit vrouwen geslacht. De prijs die Marjan hiervoor betaalt kan hoog zijn.

Doen
Vaders en moeders:
– Onderzoek welke verwachtingen je van je dochters en zonen hebt
– Heb je deze om zelf aan de verwachtingen van je vader of moeder te voldoen?
– Stem af en overleg of deze verwachtingen bij jullie kind past
– Praat er open over en geef je kind bewust zijn eigen keuzemogelijkheid

 
Raakt dit je?
Wil je doorpraten over jouw kiesrecht en kiesplicht? Maak een afspraak met Gerrie Reijersen van Buuren via: www.gerriereijersenvanbuuren.nl

 

 

BEGRIPPENLIJST

Legaat: het doorgeven van een traditie, gewoonte, gebruik, ritueel, beroepskeuze etc. van de ene generatie op de volgende, passend bij en ten goede komend aan de volgende generatie. Met als doel de volgende generatie te bevrijden van verlammende en persoonlijkheidsgroei belemmerende gewoonten, verwachtingen en tradities van vorige generaties.
Voorbeelden: Kerst vieren was in de vorige generatie altijd met de hele familie. Het doorgeven ervan wordt passend gemaakt; het blijft een gezinsfeest en familie gebeurtenis maar nu de kinderen zelf kinderen hebben viert iedereen het per gezin.
In de vorige generatie ging men twee maal naar de kerk op zondag. Dit wordt door de huidige generatie ten behoeve van hun kinderen omgezet in bewust en respectvol omgaan met ieders spiritualiteit en geloofsbeleving. Op de uitingsvorm ligt geen oordeel noch verwachting meer. terug

Delegaat: de huidige generatie zet zich in om, ten behoeve van zichzelf, de volgende generatie te brengen tot bepaald gedrag en bepaalde keuzes. Dit komt voort vanuit een verplichting aan de vorige generatie.
Voorbeelden: zoon moet de slagerij van zijn vader overnemen omdat opa ook slager is geweest. Zo niet, dan is vader, in de ogen van opa, geen goede zoon en vader geweest.
Moeder wil dat haar dochters trouwen en kinderen krijgen omdat zij dan in de ogen van haar moeder een goede moeder is geweest. terug

Nieuwe blogs als eerste via email ontvangen?
Vul dan hier je emailadres in:

Deze blogs worden geschreven door contextueel therapeut Gerrie Reijersen van Buuren en schrijfster Bella Keur om Nederland wijzer te maken. Ze proberen de diepere laag achter alledaagse thema’s te beschrijven. Niet de symptomen maar de oorzaken worden inzichtelijk gemaakt. Meer weten over identiteit?

 


Agenda

Nieuwsbrief

Contact

Neem contact op