MENU
  • “Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.” – Spreuken

  • “Wijzer: Het leven is mooi maar niet altijd gemakkelijk. Daarom geven wij levenslessen van grote wijzen door.”

  • “Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen” – Nelson Mandela

  • “Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven, zijn de dingen moeilijk” – Seneca

  • “Wijzer: Alles wat je wél over het leven moet weten maar nooit hebt geleerd.”

BLOG: Vertrouwen en betrouwbaarheid; hand in hand kameraden


Vertrouwen tussen mensen ontstaat zelden in één keer. Je kunt vertrouwen ontvangen of geven, koesteren of beschadigen, verwerven of verdienen. Het is veelal een proces dat tijd kost. Je moet zelf zorgen dat de ander ervaart dat je te vertrouwen bent, want daarmee bouw je vertrouwen bij de ander op. Vertrouwen krijg, ontvang, verwerf of verdien je door zelf betrouwbaar te zijn. Het is niet aan de ander om jou betrouwbaar te maken.
Vertrouwen geven betekent je kwetsbaar opstellen. Je geeft hiermee de boodschap dat de ander je leven waardevol maakt. Gegeven vertrouwen beschadigen betekent uit verbinding gaan, is ontrouw zijn en de ander in zijn hemd laten staan…
Beschadigd vertrouwen herstellen, opbouwen, terug verdienen of verwerven kost vaak veel tijd. Immers, het gezegde luidt: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.

De Wisselwerking
Betrouwbaar zijn en vertrouwen geven en krijgen is een wisselwerking. Betrouwbaar kun je alleen maar zijn door het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van zorg. Je neemt de belangen van de ander mee in beslissingen en keuzes binnen de relatie. Door trouw en kwetsbaar te zijn, jezelf en de ander recht te doen, verdien je vertrouwen. Het een roept het ander op. Het draait om evenwicht: een afgestemde balans tussen geven en ontvangen. Ten diepste zegt betrouwbaarheid iets over hoe jij je verhoudt tot de ander. Los van de wisselwerking is betrouwbaar zijn een keuze. Zelfs als betrouwbaar zijn en je inzet daartoe niet op waarde wordt geschat, of niet wordt ontvangen door de ander. Jouw keuze blijft van waarde omdat je jezelf daarmee valideert.

Uit mijn praktijk

Jaap is dol op zijn vrouw Margriet. Hij gaat graag zijn eigen gang. Het zijn vaak dingen die Margriet niet zo ziet zitten omdat ze altijd geld kosten. Die dingen deelt hij niet altijd met haar, daar komt ze vaak pas later achter. Ze heeft regelmatig het gevoel dat er iets niet klopt met de uitgaven maar Jaap kan mooi praten en Margriet vertrouwt hem. Sinds zij zelf ook internetbankiert merkt ze dat hij veel geld opneemt waarvan ze niet weet waaraan hij het besteedt.. Ze vraagt hem ernaar en Jaap heeft er zijn redenen voor; de auto, de vakantie, voorgeschoten aan anderen etc. Margriet gelooft dit, maar komt er later achter dat zijn antwoorden niet kloppen.
Als gezin waren ze eraan gewend dat Jaap nooit op de afgesproken tijd thuis was of dat hij toch iets anders ging doen terwijl hij had beloofd iets met de kinderen te ondernemen. Voor Margriet zijn de ontdekkingen van de laatste maanden de spreekwoordelijke druppel die haar emmer doet overlopen. Ze heeft Jaap altijd het voordeel van haar twijfel gegeven, maar nu begint ze zich beet genomen te voelen. Is deze man, haar man(!), haar vertrouwen nog wel waard? Nu zij een en ander heeft uitgezocht blijkt hij allerminst betrouwbaar te zijn. De confrontatie hierover loopt uit op partnerrelatie-therapie. Jaap voelt zich doodongelukkig en raakt in paniek van de gedachte dat Margriet hun relatie zou willen beëindigen. Hij wil wel betrouwbaar worden maar het lukt Margriet niet om haar vertrouwen opnieuw aan Jaap te geven. Kan zij ervoor kiezen om hem weer te gaan vertrouwen?

Mijn analyse

Ik heb nog geen idee wat de reden is van Jaaps ‘geritsel’. Hijzelf ook niet. Ook weet hij niet waarom het Margriet nu pas teveel wordt en niet eerder. Ik weet wel dat ze samen voor een grote klus staan als ze samen verder willen; Jaap moet leren betrouwbaar te zijn en Margriet moet hem weer leren vertrouwen te geven. Ik ga samen met hen de balans van geven en ontvangen onder de loep nemen. Hoe zag deze balans er in de afgelopen zestien jaren van hun huwelijk uit?

Hoe leer je betrouwbaar te zijn en vertrouwen te geven?
– Maak de keuze om betrouwbaar te zijn, investeer erin.
– Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
– Wees open over dingen die je hebt beloofd, maar niet kunt nakomen.
– Verwoord je eigen belangen en verlangens en houd rekening met het belang en de verlangens van de ander.
– Stem de belangen en verlangens op elkaar af en wees open over de gekozen strategie.

Hoe zit het met de wisselwerking in jouw relatie?
Weet jij van jezelf hoe betrouwbaar je bent voor je partner? Klopt dat met zijn beleving? Hoe ga jij om met geschonken vertrouwen, kun je dat ontvangen? Hoe ervaart de ander dat?

Nieuwe blogs als eerste via email ontvangen?
Vul dan hier je emailadres in:

Deze blogs worden geschreven door contextueel therapeut Gerrie Reijersen van Buuren en schrijfster Bella Keur om Nederland wijzer te maken. Ze proberen de diepere laag achter alledaagse thema’s te beschrijven. Niet de symptomen maar de oorzaken worden inzichtelijk gemaakt. Meer weten over liefdesrelaties?

Agenda

Nieuwsbrief

Contact

Neem contact op