MENU
  • “Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.” – Spreuken

  • “Wijzer: Het leven is mooi maar niet altijd gemakkelijk. Daarom geven wij levenslessen van grote wijzen door.”

  • “Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen” – Nelson Mandela

  • “Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven, zijn de dingen moeilijk” – Seneca

  • “Wijzer: Alles wat je wél over het leven moet weten maar nooit hebt geleerd.”

BLOG: Openheid geeft liefde de ruimte


We bedenken ons vaak een paar keer voordat we eerlijk zeggen wat de woorden van een ander met ons doen of in ons diepste zelf hebben gedaan.
Wanneer we dat onthullen voelen we ons uiterst kwetsbaar. Ook omdat we bang zijn de ander te kwetsen, met alle nare gevolgen voor de relatie van dien.
Dit heeft vaak tot gevolg dat we verzwijgen wat ons heeft geraakt of blijft raken.
Benoemen wat je in- of door- de ander diep heeft geraakt is de meest rechtstreekse vorm van spreken. Het is jezelf, de ander en de relatie serieus nemen, want onthullen betekent samen de verbinding aangaan.
Onthullen wat er binnen in je leeft kan een openbaring zijn voor de ander, waardoor er voor altijd een diepe verbondenheid ontstaat. Het vormt een wezenlijk aspect van vertouwen geven en betrouwbaar zijn. Je vindt de relatie zo waardevol dat je de moed hebt om bespreekbaar te maken wat anders tussen jullie in blijft staan met de kans dat de verbinding blokkeert of wordt verbroken. Onthullen kan tot (verdieping van de) liefde leiden.

Een onthulling heeft geen waardeoordeel in zich, het gaat namelijk altijd over de onthuller zelf. De onthulling verdient het ook niet om een waardeoordeel te krijgen van de ontvanger(s). Als je in goed en fout gaat denken trek je de zelfonthulling naar ongelijkwaardigheid in de relatie. Zodra je de onthulling van de ander beoordeelt met goed of fout ben je namelijk niet meer gelijk aan elkaar. Immers de toehoorder verheft zichzelf boven de ander door zich het recht toe te eigenen er een oordeel over uit te spreken. Het is een kunst om een onthulling te horen en te ontvangen zodat er een diepere, wezenlijke verbinding op volgt.

Uit mijn praktijk

De ouders van Hans zijn kort na elkaar overleden. Hij is de jongste zoon uit het gezin van acht kinderen. Het was een warm gezin en de broers en zussen hebben nog steeds veel steun aan elkaar. Hans droomt zelf ook van een groot gezin samen met zijn vrouw Annelore. Hij is stapel op haar. Wat hem dwars begint te zitten is dat Annelores prioriteit niet bij een gezin stichten ligt. Het doet hem pijn dat ze alle gesprekken rond kinderen krijgen ontwijkt. Hij had gehoopt dat dat zou veranderen nu ze een tijdje getrouwd zijn. Nee dus. Hans voelt zich niet serieus genomen maar zwijgt en verzwijgt over wat het met hem doet. Hij wil geduld hebben en Annelore tijd geven. Maar hij wil het ook niet horen! Annelore voelt tegelijkertijd dat het Hans pijn doet als ze voor de zoveelste keer, wanneer Hans over kindernamen begint, van onderwerp verandert of zwijgt. Annelore verzwijgt op haar beurt de angst om kinderen te ‘moeten’ krijgen. Ze wil Hans niet met haar angst belasten. Integendeel, ze slooft zich uit in het bedenken van leuke dingen. Maar tegenwoordig loopt Hans na een gesprek over verhulde verlangens weg, omdat het nergens op uit loopt. Dan gaat hij sporten zodat hij daarna weer gewoon kan doen.

Mijn analyse

Hans en Annelore durven niet aan elkaar te onthullen wat hen beweegt in hun keuzes, angsten en verlangens. Wat de ander bij hen raakt in dat ‘anders zijn’ wordt verzwegen. Beiden gaan het gesprek uit de weg over wat wel of niet gegeven kan worden. Bang de ander teleur te stellen, te kwetsen. Ook de angst om de pijn van de ander niet te kunnen verdragen speelt een rol. Niets wordt uitgesproken. Dit brengt verwijdering in hun relatie en de individuele pijn en eenzaamheid slaan bij beiden toe.

7 stappen naar onthullen
1. Durf toe te laten wat je voelt als de ander je kwetst of niet kan geven wat je verlangt;
2. Besef welke betekenis dat voor je heeft;
3. Besluit dat je zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor datgene wat je heeft geraakt;
4. Vraag de ander tijd te nemen naar je te luisteren omdat je iets van jezelf wil vertellen;
5. Vraag hem er niet over te oordelen maar het te overdenken;
6. Deel wat er van binnen bij jou is geraakt of telkens weer pijn doet n.a.v. wat er tussen jullie is gebeurd;
7. Geef de ander ruimte het te verwerken en op zijn tijd te onthullen.

Om te onthouden:
Blijf weg van oordelen, verwijten maken en jezelf verdedigen.

Nieuwe blogs als eerste via email ontvangen?
Vul dan hier je emailadres in:

Deze blogs worden geschreven door contextueel therapeut Gerrie Reijersen van Buuren en schrijfster Bella Keur om Nederland wijzer te maken. Ze proberen de diepere laag achter alledaagse thema’s te beschrijven. Niet de symptomen maar de oorzaken worden inzichtelijk gemaakt. Meer weten over liefdesrelaties?

Agenda

Nieuwsbrief

Contact

Neem contact op