MENU
  • “Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.” – Spreuken

  • “Wijzer: Het leven is mooi maar niet altijd gemakkelijk. Daarom geven wij levenslessen van grote wijzen door.”

  • “Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen” – Nelson Mandela

  • “Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven, zijn de dingen moeilijk” – Seneca

  • “Wijzer: Alles wat je wél over het leven moet weten maar nooit hebt geleerd.”

BLOG: Geven & Ontvangen = 1:1


Een relatie is geven en ontvangen. Dat is wat ontstaat tussen mensen en wat hen verbindt met elkaar. Je geeft door te ontvangen. Je ontvangt door te geven. Als je kunt ontvangen bied je de ander de gelegenheid te geven. Als je geeft bied je de ander de gelegenheid te ontvangen. Met geven valideer je jezelf, door te ontvangen krijgt de ander een kans zich te valideren. Geven en ontvangen is het ijkpunt van iedere relatie. De balans van geven en ontvangen maakt of de relatie duurzaam is, blijft of gaat worden.

Uit mijn praktijk

Johan bedient Annelies op haar wenken. Wanneer hij ook maar denkt dat ze iets wil of nodig heeft, heeft hij het al voor haar gedaan. Annelies vindt het heerlijk en ook normaal. Zo is het altijd geweest tussen hen. Ze complimenteert Johan voor de nieuwe boekenkast die hij maakte terwijl zij met haar vriendin naar de sauna ging. Ze vindt het fijn dat hij altijd dweilt als de kinderen op bed liggen, dan zit zij op de bank. Johan heeft geen vrienden. Hij is blij met zijn vrouw en gezin, zij zijn voor hem genoeg. Dan gaat Annelies vreemd. Johan gaat stug door met het gezin draaiend houden en Annelies zijn liefde geven. Annelies kiest uiteindelijk voor Johan en hun gezin. De ellende lijkt voorbij. Zij neemt taken van Johan over en moedigt hem aan zelf ook leuke dingen te doen. Het komt niet aan. Johan kan niet geloven dat ze het meent en echt voor hem heeft gekozen. Hij wordt somber. Wat deze relatie uiteindelijk opbreekt is niet het vreemd gaan. Het probleem is dat Johan de liefde van Annelies niet kan ontvangen. Zij is radeloos en hij wordt nergens meer blij van.

Mijn analyse

Johan heeft hard gewerkt om een veilig thuis te bouwen voor zijn gezin. Iets waar het hem aan ontbrak in zijn jeugd. Tussen Annelies en Johan bestaat geen overeenstemming over deze invulling. Ze hebben hier niet samen voor gekozen. Het is een eenzijdig geven van Johan aan zijn gezin, onbewust mede voor zijn eigen veiligheid. Die veiligheid viel in duigen toen Annelies mogelijk voor een ander zou kiezen. Onverminderd bleef Johan geven en bouwen aan zijn gezin om het te behouden. Dat lukte door de keus die Annelies maakte. Wat zij daarmee aan Johan geeft, kan hij niet ontvangen. Ondanks dat zij taken van hem overneemt om de relatie gelijkwaardiger te maken en hem ruimte geeft zijn eigenheid te ontwikkelen.

IJkpunt is vertrekpunt
Balans aanbrengen gaat over zien wat je krijgt en benoemen wat je geeft. Het gaat over je eigen belangen/behoeften verwoorden en afstemmen met de ander. Door samen te bespreken wat haalbaar is en fair om te mogen verwachten, kan een (nieuw) ijkpunt ontstaan. Rechtvaardig voor zowel de een als de ander. Juist door rekening te houden met elkaars belangen. Dan vallen daarna de besluiten over hoe jullie verder gaan in gedeelde verantwoordelijkheid.

Geven en ontvangen in de praktijk

  1. Stilstaan bij jezelf, je eigenheid en bewust worden van wat je nodig hebt
  2. Deze belangen / behoeften onthullen en verwoorden aan de ander
  3. Luisteren naar de ander die onthult en verwoordt wat hij/zij nodig heeft
  4. Afstemmen hoe deze wederzijdse belangen / behoeften omgezet kunnen worden in een passend geven en ontvangen voor jullie allebei

Nieuwe blogs als eerste via email ontvangen?
Vul dan hier je emailadres in:

Deze blogs worden geschreven door contextueel therapeut Gerrie Reijersen van Buuren en schrijfster Bella Keur om Nederland wijzer te maken. Ze proberen de diepere laag achter alledaagse thema’s te beschrijven. Niet de symptomen maar de oorzaken worden inzichtelijk gemaakt. Meer weten over liefdesrelaties?

Agenda

Nieuwsbrief

Contact

Neem contact op